Uurregeling
Veiligheid
Kinderopvang
Afwezigheden
Schoolverzekering
 

 
Uurregeling

Maandag 08u50 - 12u00
13u00 - 15u45
Dinsdag, donderdag en vrijdag

08u50 - 12u00
13u00 - 15u20

Woensdag 08u50 - 12u00 
Bewaking

De bewaking is voorzien ‘s morgens  en ‘s middags een kwartier voor de aanvang van de lessen (niet vroeger !).
De ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort.
De kinderen gaan dadelijk op de speelplaats, de boekentassen worden in de rekken geplaatst.

De fietsers gaan naast hun fiets over de speelplaats.

Wanneer ouders na het beëindigen van de lessen overdreven laat hun kinderen komen afhalen, en dit zonder verwittigen,
dan worden de kinderen naar de Kinderclub gebracht, hetgeen de nodige kosten met zich zal meebrengen.
Men kan van de leerkrachten niet verwachten dat ze een vorm van goedkope babysitters zijn.

 
Veiligheid
Wenken naar de ouders toe:
 • vertrek dadelijk nadat je kind(eren) is (zijn) in- of uitgestapt.
 • spreek af met buren, kennissen of familie om een beurtrol te organiseren voor het vervoer van je kind(eren).
Onze organisatie:
 • de leerlingen mogen pas vertrekken als de toezichthoudende leerkracht de toelating geeft;
 • kleuters en leerlingen die afgehaald worden blijven bij de leerkracht tot ouders ze op de afgesproken plaats komen halen:
  • kleuters aan de eigen klas
  • leerlingen lagere school op de afgesproken plaats op de speelplaats
 • eerst vertrekken de fietsers;
 • dan is het de beurt aan de voetgangers;
 • als laatste komen de auto's aan de beurt, onmiddellijk nadat de te vervoeren kinderen zijn ingestapt. Niet napraten!
 • een gemachtigde opzichter helpt de leerlingen naar de overkant aan de Toekomststraat;
 • parkeren kan voor de school (max. 15 min) of op het kerkplein; 
 • de straat van onze school is een fietsstraat d.w.z. dat fietsers voorrang hebben en mogen fietsen op de fietssuggestiestrook. Auto's dienen achter de fietsers te blijven.
 
Wanneer L.O. / zwemmen?
Lagere school   Kleuterschool  
maandag 2A , 5A, 5B, 6A maandag 3KB,  3KA, 1KA, 1KB,0KA

dinsdag

3B, 2B, 5A dinsdag 1KB, 2KB, 2KA, 1KA, 0KA
woensdag 4B woensdag 3KA, 3KB
donderdag 6B, 6A, 3A, 4A, 5B donderdag  
 vrijdag  1B, 1A, 6B vrijdag 3KB, 3KA
Zwemmen
     
lagere school      
dinsdag 1A, 1B, 2A, 2B,5A+B,6A+B    
maandag 3A+B, 4A+B    

  

 

 

 

 

 

 

Als erkende sport – actieve - school zullen er in de loop van het schooljaar verschillende naschoolse sportactiviteiten worden georganiseerd.
De leerlingen zijn hiervoor verzekerd.

 
!! Info - Kleuterschool !!

De 2,5 jarige kleuters mogen pas naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata nl.:

 • de 1ste schooldag na de zomervakantie;
 • de 1ste schooldag na de herfstvakantie;
 • de 1ste schooldag na de kerstvakantie;
 • de 1ste schooldag van de maand februari;
 • de 1ste schooldag na de krokusvakantie;
 • de 1ste schooldag na de paasvakantie;
 • de 1ste maandag na O.H. Hemelvaartdag.

Top

Kinderopvang

De Kinderclub is gelegen naast de school in de Gemeentestraat.
Deze opvang is voorzien van 07u00 tot 08u35 en van 15u20 tot 18u00.

Prijs:

 • per begonnen half uur: € 0,90
 • per dag: max. € 9,50
 • vanaf een 2de kind is er een korting van 25%.

Voor alle informatie gelieve je te wenden tot de coördinatie:

 • Jasmien Boeckmans (014 53 94 21)
 • Greet Maes (014 53 94 22)
Top

Afwezigheden

Voor een leerplichtige leerling, ook deze die nog een schooljaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, moeten de afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen door een medisch attest gewettigd worden.
Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring, ondertekend door de ouders of personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben. (zie schoolreglement)

Top

Schoolverzekering

ETHIAS, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt

De school is via de gemeente verzekerd bij ETHIAS.
Deze maatschappij verzekert de leerling persoonlijk tegen ongevallen op de normale weg van en naar school.
Daarbuiten verzekert zij de leerling tijdens alle schoolactiviteiten binnen en buiten de schooluren en onder voorwaarde dat de leerling in opdracht of onder toezicht staat van de directeur of zijn personeel.
De activiteiten die uitsluitend op persoonlijk initiatief plaatsvinden, zijn natuurlijk uitgesloten van de waarborgen.
Zolang de leerlingen onder toezicht staan, zijn zij eveneens verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid volgens de bepalingen van de polis.
Voor al de andere gevallen kan je beroep doen op je familiale verzekering. 
Een voorbeeld: het gebeurt dat kinderen van elkaar iets vernielen zonder dat de toezichthoudende leerkracht hieraan iets kon verhelpen (kleren, boekentas, fiets e.a.) dan zal de persoonlijke familiale verzekering de kosten moeten betalen of de ouders van de schuldige leerling, indien deze onbetwistbaar kan worden aangewezen.

Handelswijze bij een ongeval:

Bij een ongeval op weg naar of van school, waarbij je kind medische verzorging nodig heeft, dient er bij de directeur een aangifteformulier te worden afgehaald. Nadat het door de behandelende geneesheer werd ingevuld, wordt het door de directeur vervolledigd en verstuurd.
Je bezorgt aan de directeur een bewijs van je ziekenfonds, waarop het niet-terugbetaalde bedrag staat vermeld en een klever van het ziekenfonds van je kind.  Dit bedrag wordt zo spoedig mogelijk door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerd.              
Gebeurt er wat met je kind tijdens de schooluren en moet er dringend worden gehandeld, dan word je zo snel mogelijk telefonisch gecontacteerd. Als ouder kan je dan, indien je dit wenst, zelf met je kind naar je huisarts gaan. Indien niemand te bereiken is, of indien we je kind zelf naar de dokter mogen brengen, dan gaan we naar een arts in de onmiddellijke nabijheid van de school.

 
Go to top