Schoolrekening

De factuur  -  overschrijving

De kinderen mogen geen geld mee naar de school brengen. (enkel voor specifieke acties vb goed doel,...)
Alle betalingen geschieden via overschrijving.
Maandelijks krijgen de ouders een gedetailleerde rekening toegestuurd (via overschrijving). 

Drank en ineten

Remgeld :   0,12 euro                Drank: 0,40 euro

De leerlingen kunnen steeds blijven ineten.
Per eetbeurt dienen de kinderen 0,12 euro remgeld te betalen.
Het te betalen bedrag wordt telkens via  de factuur geregeld.
Melk en water kunnen tijdens de middagen worden bekomen aan de prijs van 0,40 euro.
Een eigen drinkbus met water kan de ganse dag door gebruikt worden.

Tijdschriften

De leerlingen kunnen zich vrijblijvend langs de school abonneren op de volgende tijdschriften:

Tijdschrift per trimester per jaar
Doremini(voor de kleinsten) €  € 42
Doremix (voor de 4-jarigen)   € 42
Doremi (oudere kleuters)   € 42
Zonnekind (1ste en 2de lj.)   € 47
Zonnestraal (3de en 4de lj.)   € 47
Leeskriebel (3de en 4de lj.) - € 47
Zonneland (5de en 6de lj.)   € 47
Vlaamse filmpjes (5de en 6de lj.) - € 47

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Men kan zich abonneren op diverse andere tijdschriften doch dit is volledig vrijblijvend.

 

Lichamelijke opvoeding

Sport - Zwemmen

Elke leerling dient te beschikken over turnpantoffels (witte), deze worden in de school bewaard.
Zo mogelijk vragen wij aan de ouders ook het T-shirt met het logo van de school te kopen samen met een blauwe short.
Bij het begin van het schooljaar is er bij de turnleerkracht de mogelijkheid tot bestellen.
Hierover word je nog ingelicht.

- T-shirt = € 9,00

Wekelijks gaan de leerlingen zwemmen in het gemeentelijk zwembad te Westerlo o.l.v. de turnleraar.
Voor de zwemlessen hebben de leerlingen een badpak of zwembroek nodig en een grote en kleine handdoek. Gelieve alles te voorzien van de naam van je kind.

- 1 zwembeurt = € 1,25
Het zwemmen is voor het 1ste leerjaar gratis.

Go to top